Aktuellt

2015-11-05
Minnesanteckningar från informationsmötet 27/10
Här nedan finns minnesanteckningarna från mötet.
Under fliken "Om föreningen-stadgar" finns förslaget till nya stadgar och under fliken "Fastigheten-Inglasning av balkonger" finns några dokument om detta.
Arkiv