Aktuellt

2015-10-17
Fortfarande dålig värme?
Med anledning av att värmesystemet tidigare varit avstängt och urtappat i samband med stamventilbyte, föreligger behovet av att lufta radiatorerna i lägenheterna.

Observera att luftning kan behöva utföras flertalet gånger då eventuella luftfickor i systemet flyttar på sig vid luftning av radiatorer.
Var noga att se till att luftnippeln är ordentligt stängd efter luftning av radiatorerna.

Om ni inte kan utföra luftningen själva, eller om det råder osäkerhet kring hur luftningen ska ske, vänligen kontakta T & T Förvaltnings felanmälan på
tel. 08-562 559 60
Arkiv