Aktuellt

2015-09-17
Problem med värmen
Vi har problem med värmen i fastigheten och det har kommit till vår kännedom att flertalet värmeventiler är avstängda i kulvertarna.
T & T kommer att öppna samtliga värmeventiler på Fredag 18/9.
Om man har pågående renovering så måste man se till att rörledningarna i sin bostad är erforderligt tätade samt kontakta T & T Förvaltning.

Det kan också finnas behov att lufta radiatorerna i sin bostad.
Var noga att se till att luftnippeln är ordentligt stängd efter luftning av radiatorerna.
Om ni inte kan göra detta själva, vänligen kontakta T & T Förvaltning.


Med vänlig hälsning
Jimmy Ekström
Arkiv