Aktuellt

2015-02-27
Ventilationen
Arbeten med(OVK-besiktning) ventilationen kommer att påbörjas måndagen den 16/3. Under ca 3 v kommer alla lägenheter och aggregat att gås igenom. Vidare information kommer vid senare tillfälle.
Arkiv