Aktuellt

2015-02-01
Styrelsen informerar
Den redan tidigare aviserade hissreparationen inleds den 9 februari. I år planeras byte och reparation av två hissar i fastigheten och arbetet tar ca fyra veckor. Först ut är Dalgränd 56 och 60. Entreprenören kommer själv att särskilt informera om situationen genom anslag i trappuppgångarna. Under de två första veckorna kan inte hissen användas alls. Boende som har problem med att gå upp och ned i trapporna ska kontakta Stadsdelsnämnden som ordnar hjälp från Färdtjänsten. Dessa är informerade om den kommande situationen. De som önskar hjälp ska alltså kontakta Stadsdelsnämnden och ingen annan. Telefonnummer och liknande information tillhandahålls genom hemsidan, T&T och entreprenören.

En andra omfattande reparation i år är översyn och målning av taket. Avtalet är påskrivet med AB Kent Johnson Bygg som gjorde det bästa anbudet, och arbetet ska påbörjas i maj/juni när det är tillräckligt varmt för att taket ska torka snabbt. Entreprenören kommer att informera om sitt arbete, om när det ska påbörjas och hur lång tid det beräknas att ta. Balkong och loftgångar kommer att täckas där arbetet pågår.

Byte av stamventiler och installation av Bauerfilter har gjort att värmen äntligen har blivit jämnare i lägenheterna – utom i de fall där elementventilerna visat sig vara trasiga, och som håller på att bytas ut nu. Vidare kommer den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ske senast i början av hösten och då kommer inomhusklimatet bli ännu bättre. Styrelsen förhandlar om kontraktet i skrivandes stund.

Vår förvaltare T&T Förvaltnings har köpts upp av ett större bolag och eftersom avtalsperioden med T&T tar slut vid nästa årsskifte, kommer styrelsen att särskilt ägna tid för att diskutera frågan om förvaltning av fastigheten.

Preliminär information gällande BÅ 2014 ser bra ut. Ett stort bekymmer för vår Brf är de många och omfattande vattenskadorna som drabbat oss. Handläggningstiderna hos försäkringsbolaget är långa och föreningen måste ligga ute med stora belopp i väntan på att skadorna ska regleras. Styrelsen har kontaktat vår försäkringsmäklare för möjlighet att driva in ersättningarna snabbare. Föreningen har dock insparade medel som kommit genom lägenhetsförsäljning som balanserar det hela. Mera information om bl a ekonomin kommer att ges i det sedvanliga informationsmötet som är satt till söndagen den 8 mars kl 15.00-16.00 i Träfflokalen. I sammanhanget ska styrelsen informera om kommande förslag till stadge-ändring som måste göras bl a på grund av de nya skattetekniska regler som regeringen beslutade förra året. En städdag kommer naturligtvis att anordnas, och mera information angående detta senare när vi ser hur vårvädret utvecklar sig.

Föreningens ordinarie stämma kommer att äga rum den 26 maj kl 18.30. Valberedning kan kontaktas genom hemsidan av den som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, eller som önskar föreslå någon till styrelsen. Fredag den 27 mars är sista datum för inlämnande av motioner.
Arkiv