Aktuellt

2014-10-15
NY INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Informationsmötet 22 september
Under det senaste styrelsemötet behandlade styrelsen de frågor som inkommit under informationsmötet den 22 september. Styrelsen beslutade att se till att boende i radhuslängor får nödvändig information i sina brevinkast, att en ny skylt som förbjuder rastning av hundar ska beställas samt att staket ska sättas upp kring de gräsmattor där rastningen av hundar är som störst, att under vårvintern se över planteringarna och att en ny trädgårdsgrupp ska startas, bestående av medlemmar i föreningen. Ny belysning vid ingången från Dalgränd är beställd och byte av trasiga lampor ska ske omgående. Styrelsen beslutade även att ta in offert gällande gårdens skötsel. Styrelsen vill dock betona att trivseln på gården är alla boendes ansvar och inte enbart styrelsens. Styrelsen ska se över målningen i trapphusen och kontrollera eventuella garantier. T & T kontaktas för att se över bestämmelserna angående inglasning av balkonger, alla boende som visat intresse för detta och lämnat sina kontaktuppgifter kommer sedan att kontaktas.

Värmen
Just nu pågår en nyinstallation av ventiler i fastigheten. Information om detta har funnits anslaget i alla portar en månad i förväg. Värmen måste hållas avstängd tills ventilerna är utbytta. Detta pågår en kort period nu för att alla boende ska få en jämnare och högre värme i lägenheterna under vintertid. Värmen borde vara igång igen i slutet av denna vecka.

Hissrenoveringar
Under vårvintern kommer två hissar i fastigheten att renoveras.

Kontakt med styrelsen
På grund av stor mängd mejl från boende har styrelsen inte möjlighet att lämna personligt svar till alla. Vid fel eller problem med lägenhet hänvisas istället boende till T & T.

Städdagen
Städdagen är bestämd till lördagen den 15 november med start klockan 11:00. Då gör vi tillsammans fint på gården runt fastigheten. Styrelsen bjuder på korv och fika!
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!