Aktuellt

2014-08-30
NY INFO FRÅN STYRELSEN
Rivning av miljöstugan och nya parkeringsplatser
Miljöstugan har de senaste åren vållat föreningen en hel del problem, främst med klotter, nedskräpning och dumpning av sopor. Detta ser inte trevligt ut och därför beslutade styrelsen att denna skulle rivas, samt att nya parkeringsplatser skulle byggas på platsen (som innebär inkomst till föreningen). Arbetet kom igång fortare än väntat, så styrelsen hann inte gå ut med information om detta i förväg.

Tilläggsförsäkring bostadsrätt
En del lägenheter i föreningen har, vid bland annat renoveringsarbeten, drabbats av skador som inte täcks av den vanliga hemförsäkringen. Detta kan bli en mycket kostsam historia för bostadsrättsinnehavaren. Därför uppmanar styrelsen till att teckna en tilläggsförsäkring, utöver den vanliga hemförsäkringen.

Informationsmöte måndag 22 september
Styrelsen kommer att hålla ett nytt informationsmöte för boende i Hagtornsgården måndagen den 22 september klockan 19:00 i Träfflokalen. Alla som har frågor till styrelsen är välkomna till mötet.
Arkiv