Aktuellt

2014-05-07
Kallelse till Brf Hagtornsgårdens
ordinarie föreningsstämma 2014-05-27
Härmed kallas alla medlemmar i Brf Hagtornsgården till ordinarie föreningsstämma
Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 19,00
i träfflokalen, Dalgränd 48
Lokalen kommer att vara öppen från kl. 18:00 för avprickning av röstlängd och för tillfälle att prata med/ställa frågor till styrelsen. Kaffe serveras. Nedan finns årsredovisningen bifogad. Övrig information kommer i separat kallelse.

Välkomna!
Styrelsen
Arkiv