Aktuellt

2014-03-02
Styrelsen bjuder till informationsmöte med utrymme för frågor och funderingar.
Tisdag den 11 mars 2014 kl 19.00 -20.00 i träfflokalen vid tvättstugan.

På agendan finns:
• Styrelsearbete
• Den förbättrade ekonomin och riktlinjer för ekonomisk planering för framtiden
• Information om föreningsstämman som är 27:e maj
• Skräpning, portlåsen och ordning i fastigheten/på Gården.

Något som är viktig att informera om redan nu är att efter en inspektion har gårdens klätterställning bedömts som akut farlig på grund av felmontering. Den har blivit spärrad och i stället för att barnen river ned spärrtejpen uppmanas föräldrarna se till att barnen inte leker i klätterställningen. Den kommer att repareras/rivas så fort ansvarsfrågan om byggfelet är löst.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN
Arkiv