Aktuellt

2014-03-02
Användarmanual porttelefon
Många boende har frågat styrelsen om hur de nya porttelefonerna fungerar. I nuläget fungerar de precis som de gamla, men detta kommer att ändras inom en snar framtid. Här finns en användarmanual för porttelefonerna. Styrelsen har i flera omgångar gått runt i fastigheten för att samla in telefonnummer. De som ännu inte lämnat dessa kan mejla dem till styrelsen.
Arkiv