Aktuellt

2014-02-02
Grovsophämtningen försvinner i nuvarande form
Föreningen har det senaste året haft stora problem med att boende slänger grovsopor på gården under alla dagar, inte bara under dagen för grovsophämtning. Det har också noterats att människor som inte hör till föreningen kommer till gården för att dumpa sopor. Styrelsen får in mängder med klagomål från boenden angående nedskräpningen på gården. Styrelsen har under många månader uppmanat boende att hålla sig till reglerna för grovsophämtningen, men detta har inte hjälpt.

Kostnaderna för detta har också skenat iväg, då styrelsen tvingats hyra extra sophämtningar utöver den månatliga hämtningen, detta ingår inte i styrelsens uppgifter och har tagit mycket tid från kärnverksamheten. Det är också ytterst ovanligt att en bostadsrättsförening tillhandahåller grovsophämtning i så stor omfattning som en gång i månaden. På grund av allt detta har det beslutats att föreningen upphör med grovsophämtning en gång i månaden. Föreningen kommer att tillhandahålla grovsophämtning två gånger per år – vid vår- och höststädningarna. Om man behöver forsla bort sopor utöver det behöver man ombesörja bortforslingen själv.
Arkiv