Aktuellt

2013-08-13
ÖPPET HUS
Styrelsen beklagar brist på information då det gäller Öppet Hus:

Tidigare i somras informerades det om ett eventuellt Öppet Hus-möte som skulle äga rum på tisdag den 13 augusti kl 19.00. Senare visade det sig att ekonomirapporten från andra kvartalet inte hade kommit in och att även en del andra informationsärenden låg öppna så Öppet föreslås äga rum 10 september i stället.
Nu fick det bli ett improviserat möte i stället med lite information. Styrelsen beklagar det inträffade och ska arbeta för att liknande inte ska inträffa.
Arkiv