Aktuellt

2013-04-03
Kommande renoveringar och andra nyheter som rör fastigheten
Styrelsen har gjort en stor inventering av lägenhetsförråd och övriga utrymmen och det har visat sig att en del lägenheter inte har tillgång till ett eget förråd. Därför har det beslutats att extra förråd ska byggas i de utrymmen som idag inte används. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 15. Källaren för port 52 och 54 berörs av detta.

Den 15 april kommer ett företag att byta lås i alla huvudingångar.

Styrelsen har sett över de ekonomiska fördelarna med att låta ett annat parkeringsbolag sköta gästparkeringen. Företaget Q-Park kommer att ta över hanteringen av gästparkeringen från och med slutet av april.
Arkiv