Aktuellt

2013-03-08
Styrelsen informerar - mars
Hej!
Vi i styrelsen kommer från och med nu att skriva ett informationsbrev. Brevet utkommer ungefär en gång i månaden och innehåller kortfattad information om vad som är på gång i föreningen och fastigheten. Informationsbrevet kommer att finnas på hemsidan och sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.
Arkiv