Aktuellt

2012-12-28
Nya styrelsens konstitution samt ansvarsområden
Den nyligen invalda styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Tytti Soila, ordförande
Alex Zahui, vice ordförande
Mansour Kazemi, kassör/ekonomiansvarig
Veronica Gerhardsson, sekreterare
Tomas Eriksson, ledamot
Ari Ahmad, ledamot
Rafael Mancera, ledamot

Ansvarsområdena i nya styrelsen ser ut enligt följande:
Ansvariga för garage, träfflokal och tvättstuga: Ari Ahmad.

Ansvar för hyreslokaler, kvartersgård, besöksparkering och aptussystemet: Alex Zahui och Gunnar Arvidsson

Ansvar för gård och miljö (preliminär): Rafael Mancera och Cecilia Björk

Ansvar för för information, föreningens e-postsystem och hemsida: Tomas Eriksson och Veronica Gerhardsson.
Arkiv