Aktuellt

2012-03-08
Valberedningen Informerar
Valberedningen har som uppgift inför varje årsmöte att hitta och föreslå lämpliga personer till valbara platser i vår styrelse. Vi vill härmed be om Er hjälp med att hitta lämpliga personer som kan tänka sig att ställa upp och att ta en styrelseplats i föreningen. Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet!

Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse. Vi skulle bli väldigt glada om Ni kunde bidra på något sätt för en fortsatt framgångsrik förvaltning av Brf Hagtornsgården. Den som nomineras bör ha engagemang för gården och styrelsearbete.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för att kunna fungera. Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.
Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Det handlar om Din ekonomi !!!
Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen
den 18 Mars 2012 när vi har öppet hus i Träfflokalen kl. 16.30 - 18.00.
Vi bjuder in Dig att delta i diskussionen om vår förening.

Varmt Välkommen!
Valberedningen i Brf Hagtornsgården

Valberedare 1 -
Justiina Velner , 073-638 23 87, Sammankallande

Valberedare 2 -
Kamaran Ardalani, 070-468 64 77

valberedare 3-
Heli Fauzin, 073-716 63 61

Valberedare 4-
Afeworki Negash, 070-713 52 73

Vi kan alltid nås via E-post: valberedning@hagtornsgarden.info

Skicka gärna ett litet mejl till oss så att vi får kontaktvägar till föreningens medlemmar och kan effektivisera vår information.
Arkiv