Aktuellt

2011-08-27
Cykelrum:
Arbetet med att installera aptussystem på våra cykelrum är nu klart. Det innebär att samma bricka som hör till porten även går till det cykelrum som porten tillhör. Använd brickan dels till källargången där sådan finns, samt till cykelrummet. Cykelrummen finns markerade med tillfälliga lappar.

Vid frågor kontakta styrelsen.
Arkiv