Aktuellt

2011-04-24
Viktig information för medlemmar inför ordinarie årsstämma 2011 i Brf Hagtornsgården

Inför ordinarie årstämma har det nu blivit dags att skriva och lämna in motioner.
Motionstiden är fram till och med 25 april.

Motioner lämnas skrifligen i föreningens gröna brevlåda som är belägen utanför föreningens kontor.

Det är endast medlemmar som kan lämna motioner.

Mall för motioner finns att hämta/ladda ner på föreningens hemsida.
(under flik dokument)

Bästa hälsningar

Styrelsen

Brf Hagtornsgården
Arkiv