Aktuellt

2011-03-30
Sammansättning av styrelse efter extrastämma
Efter den extra föreningsstämman som hölls tisdagen den 29:e mars 2011 beslutade stämman att styrelsens sammansättning skulle följa valberedningens förslag enligt följande;

Per Nordqvist - Ledamot
Madeleine Nordström - Ledamot
Karin Sjöhagen - Ledamot
Ann-Sofie Zahui - Ledamot

Per Sjöberg - Suppleant
Manuela Valente - Suppleant
Helen Elofsson - Suppleant

Styrelsen tackar de närvarande för visat intresse och även stämmoordförande Kerstin Frykberg Andersson (SBC) för en väl genomförd stämma.
Arkiv