Aktuellt

2011-03-29
EXTRA STÄMMA
Tid: 19:00
Plats: Hagtornsgårdens träfflokal

Kallelse till extrastämma för omval av styrelsen.

Om du ej kan närvara kan fullmakt lämnas till annan medlem som ämnar deltaga vid extra stämman, dock max 1 fullmakt per närvarande medlem.

Styrelsen Brf Hagtornsgården.
Arkiv