Aktuellt

2010-10-29
Styrelsen Informerar
Information 2

Genomfört:

Miljö

*Grovsoprummet är stängt och rivningstillstånd är sökt av styrelsen. Soprummet är ersatt med hämtning av lastbil. Datum för hämtning är anslaget i portar och utdelat i brevlådor för de i markplan.

Gården

*Julgranar är beställda. Det kommer att sättas upp 2 st. en på varje sida av gården.

*Lök, tulpaner, krokus samt påsk- pingstliljor har inköpts och planterats i samband med höststädning.

Störningar

*Avtal med Bevakningsassistans rörande störningsjour är upprättad, om du/ni behöver komma i kontakt med dem når ni dom på följande telefonnummer: 08 – 55 11 98 89.

Renoveringar

*Viss renovering av dagislokal är genomförd.

*Lägenhet på Dalgränd 64 är renoverad och är ute till försäljning.

Träfflokalen

Lokalen är en förmån för oss alla som bor på gården. Tänk på att det är endast du som boende som får nyttja lokalen. Som boende är du ensam ansvarig för lokalen tills dess att nycklarna är återlämnade.
Hyra: 100 Deposition: 500 kr (återfås tillbaka vid godkänd besiktning)

Vill du boka träfflokalen ring 076 701 82 06 och tala in ert meddelande, det går också bra att maila direkt till ansvarig manuela.valente@yahoo.com.

Nycklar kvitteras ut dagen innan bokning mellan 18:00-19:00 och återlämnas senast kl:12:00 nästkommande dag.

Städning

*Avtal med Stockhlms Hyr-Tvätt är upprättad och entremattor finns nu i varje portuppgång.

*Cykelförråd är utrensade.

Pågående:

Garage

*Renovering av nedfart till garage är klart.

*Garageplatser/parkeringsplatser lösgörs så att i första hand medlemmar i brf Hagtornsgården samt i andra hand boende på Hagtornsgården, får möjlighet att förhyra garage/parkeringsplats.

* Intresseanmälan blanketter gällande parkeringsplatser har skickats ut till de boende som i dagsläget inte har en parkeringsplats.

*Viss renovering av garage kommer att utföras på sikt. Som målning och belysning. Detta beräknas att genomföras till vår/sommar 2011.

Gården

*Trädgårdsgruppen med boende fortlöper. Nästa trädgårdsmöte hålls i träfflokalen där alla boende är välkomna! Datum kommer vara anslaget i portar samt vid tvättstugan.

* Nya utemöbler är införskaffade till gården.

*Askkoppar kommer att sättas upp.

*Övertagande av APTUS (låsbrickor) system från SB pågår.

*Belysning på gården ses över.

*Avtal gällande snöskottning/plogning undersöks.

Renoveringar

*Renoveringen av 3 stycken lägenheter som skall till försäljning har påbörjats.

Städning

*Trapp och tvättstugsstädning ses över.

Information

Nu har äntligen hemsidan börjat fungera och den kommer successivt att fyllas på med information.
Viss information kommer att läggas ut på hemsidan och det beräknas vara klart till vecka 44. Tänk dock på att hemsidan fortfarande är under konstruktion därför är den ej komplett, ytterligare information kommer. Vi kan komma att behöva varva utskick gällande information genom att sätta ut i portar eller/och brevlådor.

Stort Tack till alla som hjälpte till på höststädningen!

Med vänlig hälsning Styrelsen.
Arkiv