Aktuellt

2010-10-29
Styrelsen Informerar
Information 1

Genomfört:

Miljö

*Grovsoprummet är stängt och rivningstillstånd är sökt av styrelsen. Soprummet är ersatt med hämtning av lastbil. Datum för hämtning är anslaget i portar och utdelat i brevlådor för de i markplan.

Gården

*Klätterställning är reparerad och målad.

*Utemöbler är införskaffade.

*Julgranar är beställda. Det kommer att sättas upp 2 st. en på varje sida av gården.

*Översyn av taken är gjorda.

Störningar

*Avtal med Bevakningsassistans rörande störningsjour är upprättad.
Renoveringar

*Ett av förråden på gården är i ordningsställt till bostadsrättsföreningens styrelse.

*Viss renovering av dagislokal samt dagisgård är utförd.

*Lägenhet på Dalgränd 64 är renoverad och skall ut till försäljning.

*Renovering av träfflokalen är utförd. Det har målats (både ut och invändigt), tapetserats och nytt golv är inlagt.

Lokalen är en förmån för oss alla som bor på gården. Tänk på att det är endast du som boende som får nyttja lokalen. Som boende är du ensam ansvarig för lokalen tills dess att nycklarna är återlämnade.
Hyra: 100 Deposition: 500 kr (fås tillbaka vid godkänd besiktning)

Vill du boka träfflokalen ring 076 701 82 06 och tala in ert meddelande, det går också bra att maila till manuela.valente@yahoo.com.
Nycklar kvitteras ut dagen innan mellan 18:00-19:00.

Pågående:

Garage

*Renovering av nedfart till garage pågår.

*Garageplatser/parkeringsplatser lösgörs så att i första hand medlemmar i brf Hagtornsgården samt i andra hand boende på Hagtornsgården, får möjlighet att förhyra garage/parkeringsplats.

*Viss renovering av garage kommer att utföras på sikt. Som målning och belysning. Detta beräknas genomföras till vår/sommar 2011.

Gården

*En översyn har gjorts på gårdens trädbestånd. Avverkning samt beskärning är påbörjad.

*En trädgårdsgrupp med boende är startad. Nästa trädgårdsmöte är den 10 oktober kl 15 i träfflokalen där alla boende är välkomna.

*Landskapsarkitekt är engagerad för att komma med förslag hur vi kan förbättra på gården.

*Fortsatt översyn av renoveringsbehov av dagislokal pågår.

*Övertagande av APTUS (låsbrickor) system från SB pågår.

*Belysning på gården ses över.

Städning

*Trappstädningen ses över.

Information

Hemsidan är under konstruktion, under tiden kommer information ut i portar eller/och brevlådor.

Alla är Välkomna att delta i höststädningen. Den 17/10 kl.10.00–16.00

Med vänlig hälsning Styrelsen.
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!