Aktuellt

2010-05-10
Föreningsstämma 2 juni
Föreningsstämma kommer att hållas onsdagen den 2 juni kl. 19.00!

Kallelse med förslag till dagordning samt årsredovisning kommer att skickas ut till medlemmarna senast den 18 maj.

Se övriga anvisningar enligt utskick från T&T Förvaltning AB
Arkiv