Aktuellt

2019-11-05
Höjning av årsavgift och hyra för garage- och parkeringsplatser.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för lägenhet med 3 % och årshyran för garage-/parkeringsplats med 5 % från 1 jan 2020.

Vi har i vårt beslut framförallt utgått från att:

• Driftskostnaderna ökar, det gäller såväl de taxebundna kostnaderna (tex el, vatten) som kostnaderna för vår löpande förvaltning av fastigheten.
• Tomträttsavgälden kommer att höjas kraftigt och efter en stegvis höjning vara fördubblad den 1 april 2024. Höjningen för 2020 uppgår till närmare 230 000 kr.
• Fastigheten har ett underhållsbehov som behöver åtgärdas. Särskilt prioriterat är nu avloppssystemet och värmesystemet.

Årsavgiften höjdes senast 1 jan 2019 med 3%, dessförinnan har den varit oförändrad sedan 1 jan 2014.


2019-10-26
Justeringen av trösklar är försenad.
Arbetet med att justera trösklarna efter portbytet är försenat pga sen leverans av material till FMS Bygg AB. Arbetet beräknas påbörjas den 30 okt.
2019-10-26
Byte av avloppsrör 4-8 nov.
Med start den 4 nov kommer byte av avloppsrör genomföras mellan tvättstugan och den stora byggnaden, gaveln mot tvättstugan. Det betyder att vatten och avlopp är avstängt i låghusen, tvättstugan och träfflokalen under dagtid. Boende i låghusen har informerats särskilt. Det är inte möjligt att boka tvättstugan eller träfflokalen under tiden för arbetet. Arbetet innebär att marken grävs upp och passagen mellan huskropparna spärras av.
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!