Aktuellt

2019-05-24
NY information om avstängning av vatten under pågående underhållsarbete.
Nya tider för avstängning av allt vatten är:

Dalgränd 54 - 60 den 27 - 29 maj kl 8.00-16.30
Dalgränd 60 - 66 den 31 maj, 3-4 juni kl 8.00-16.30

Dalgränd 28 - 54 kommer under 4-5 juni kl 8.00-16.30 att enbart ha tillgång till kallvatten.


2019-05-22
Genomgång och rensning av cyklar
Det finns många cyklar som står trasiga, oanvända och utan känd ägare både på gården och i cykelrummen. Vi behöver skapa utrymme i cykelställ och cykelrum och ber därför alla att märka sina cyklar, oavsett var de står, med namn och lägenhetsnummer. Detta ska vara gjort senast den 1 juni.
Därefter kommer vi att sätta lappar på de cyklar som saknar uppgift om ägare med information om när cykeln kommer att forslas bort. Bortforsling från gård och cykelrum kommer därefter att ske i mitten av juni.
De cyklar som inte är märkta kommer att transporteras bort, registreras och anmälas till polisen som hittegods. Efter 3 månader kommer polisen att meddela att cyklarna tillhör föreningen och de kommer då att avyttras.
En rensning gjordes 2018, men en ny behöver göras för att skapa bättre plats.
Om din cykel inte används, vänligen ställ den i ditt källarförråd.
Vid eventuella frågor/problem, kontakta styrelsen på styrelsen@hagtornsgarden.info
/Styrelsen
2019-05-06
Fönsterbytet påbörjas denna vecka i port 50.
Fönsterbytet påbörjas denna vecka i port 50 och beräknas pågå till början av juni. Därefter byts fönstren i låghuset. De två första helgerna i juni kommer fönsterbyte att genomföras i förskolan Pysslingens lokaler. Arbetet följer den ursprungliga tidplanen.

Viktigt inför bytet: Lägenheten måste vara tillgänglig på angiven tid och undanplockning enligt utdelat instruktion måste följas. Om lägenheten inte är tillgänglig innebär det merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.
Om du har något monterat på dina fönster som du vill behålla måste du själv ta bort detta innan bytet. Det gäller tex termometer, lås och larmanordningar. Även samtliga galler kommer att tas bort

Viktigt efter bytet: Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera något i de nya fönstren. Det påverkar hållbarheten och är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren.

Mer info http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/fonsterbyte-fragor-svar.html
2019-04-30
PÅMINNELSE - Kallelse och handlingar till årets stämma är utdelade och publicerade.
Du hittar handlingarna under Om föreningen Stämma 2019, länk nedan.

http://hagtornsgarden.info/om-foreningen/stamma-2019.html
Arkiv