Aktuellt

2020-01-16
Ordinarie föreningsstämma 14 maj-motionstid 1 febr.
Årets ordinarie föreningsstämma blir den 14 maj. Kallelse kommer i enlighet med våra stadgar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla det senast 1 febr till styrelsen.

Läs mer i våra stadgar
2020-01-16
Byte av avloppsrör i källargång den 17 jan.
Fredag den 17 jan sker byte av avloppsrör i ett av källarförråden i källargången mellan port 52 och 54.
2020-01-13
Sopor, sopor och annat i gemensamma utrymmen.
Av brandsäkerhetsskäl och för allas vår trivsel är det självklart inte tillåtet att ställa grovsopor eller andra föremål i våra gemensamma utrymmen. Det gäller både i trapphusen och i källargångarna.
Under den senaste tiden har den otillåtna förvaringen ökat vilket skapar stora problem och ökar risken för skador.

Till dig som vet att du ställt ut grejer, ta ditt ansvar och se till att dessa snarast kommer bort!

Bild på ett exempel på nedskräpning i port 52 .
2020-01-12
Påminnelse om hur du hanterar dina sopor.
Läs gärna den uppdaterade sidan som beskriver hur du ska hantera dina sopor.

http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/sophantering.html
2020-01-11
Återvinn din julgran.
Insamlingen av julgranar på fasta insamlingsplatser pågår mellan 25 december 2019 till 31 januari 2020. Närmaste insamlingsställe är vid vändplanen, Åsgärdevägen riktning på ICA:s baksida.

www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen
Arkiv