Aktuellt

2020-06-03
Har du frågor?
Kom ihåg att du har tid t.o.m den 5 juni att ställa frågor till styrelsen. Vid enbart poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor på vanligt sätt. Därför finns möjligheten att du som är medlem kan begära upplysningar senast 10 dagar före stämman och du får svara senast 5 dagar före stämman. Mejla din fråga eller lägg den i vår postlåda. Mer information framgår av kallelsen.
2020-06-03
Underhållsarbete i förskolan Pysslingens lokaler.
Inre underhåll av Pysslingens lokaler har påbörjats och kommer att pågå under sommaren. Förskolan håller öppet som vanligt under tiden förutom under de sommarveckor då de normalt har semesterstängt.
2020-05-27
Kallelse till årets stämma utdelad.
Kallelsen till stämman som genomföres med enbart poströstning och utan fysiskt möte har idag delats ut. Tillsammans med kallelsen finns förslag till dagordning, valberedningens förslag, styrelsens förslag till nya stadgar samt formulär för poströstning. Årsredovisningen finns publicerad här på hemsidan.
Styrelsen avser att efter sommaren när Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter hålla ett informationsmöte alternativt en extra stämma.
Kallelse inkl. underlag finns under Stämma 2020.

http://www.hagtornsgarden.info/om-foreningen/stamma-2020.html
2020-05-14
Takmålning på låghuset.
Under någon av de närmaste veckorna kommer mindre takmålningsarbete att utföras på låghuset.
Boende i låghuset har fått information utdelad.
Arkiv