Aktuellt

2020-10-27
Garaget måste utrymmas 29-30 okt.
Garaget kommer att städas efter helgens läckage och måste därför tömmas på bilar och annat. Garaget ska vara utrymt senast kl 7.00 torsdag morron och fram till kl 16.00 på fredag denna vecka.

Högtrycksspolning kommer att göras av hela garaget för att få bort all jord och lera.
Föreningen tar inget ansvar för skador som uppkommer om platsen inte har tömts.
2020-10-26
Storstädning av trapphusen start 28 okt.-uppdaterad info
Trapphusen kommer att storstädas och golvvård genomföras under tiden 28 okt - 6 nov.

Städningen påbörjas i port 50 den 28 okt, därefter port 52 osv och avslutas med port 66. Arbetet tar ca1 dag per port och påbörjas från plan 3 (plan 4 i D60) och går nedåt.
2020-10-15
Fasad och fönster -viktigt att känna till.
Vi går mot mörkare tider och många sätter upp ljusslingor på uteplatser och balkonger som lyser upp vår tillvaro. Tänk då på att monteringen måste göras utan åverkan på fasad eller fönster.
Det är viktigt att känna till att hela fasaden inklusive armatur som är monterad samt fönstren tillhör föreningen. Det är enligt våra stadgar inte tillåtet att göra åverkan varken på fasaden eller fönstren för att göra någon form av installation utan styrelsens godkännande.
2020-10-06
Radonmätning startar den 13 oktober.
En mätning av radonhalten i fastigheten ska göras med start den 13 oktober och pågå ett par månader. Mätningen görs av Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB som aviserar berörda boende. Mätning kommer att göras i lägenheter med markkontakt och därutöver i minst 20% av resterande lägenheter.
Resultatet av analysen efter mätningen beräknas vi få i januari 2021.
2020-10-02
Viktig information om avloppsarbete 5 – 23 oktober.
Måndag den 5 oktober startar arbetet med att byta liggande avloppsrör i källargången port 52 till port 54, arbetet pågår under dagtid cirka tre veckor framåt. Arbetet innebär att:

• Du som har källarförråd och cykelrum i källargången inte har tillträde till dessa under vardagar kl 7-16. Området är under den tiden arbetsplats och tillträde är förbjudet för obehöriga.

• Användandet av vatten behöver begränsas av samtliga boende i låghuset samt boende i port 50, 52 och 54. Undvik att använda diskmaskin, tvättmaskin, duscha eller bada under dagtid kl 8-16. Vattnet kommer inte att vara avstängt under tiden för arbetet.

• Tillgängligheten till tvättstugan begränsas under de veckor då arbetet pågår.

• Betonggolvet i källargången ska sågas/bilas upp vilket medför en del oljud i fastigheten.


Arkiv