Aktuellt

2019-03-15
Kamerabevakning installerad.
På grund av upprepade inbrott, skadegörelse och andra störningar i våra källarförråd har nu kamerabevakning installerats i källargångarna i port 52-54 samt 60-64, området är markerat med skyltar.

2019-03-15
Föreningsstämma 16 maj 2019
Den 16 maj är det dags för årets föreningsstämma och tid att välja ny styrelse. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet, maila gärna din intresseanmälan till valberedningen på valberedning@hagtornsgarden.info.

Hälsningar
Styrelsen
2019-03-11
Vattenläckaget var från värmesystemet.
Kall- och varmvatten ska nu finnas det kan dock vara lite sämre tryck inledningsvis. Läckan uppstod i en radiatorledning (ledning till element) i port 56 och påverkar värmesystemet i några lägenheter.
2019-02-26
Fönsterbytet nu i port 56.
Arbetet med byte av fönster har nu börjat i port 56, samtidigt pågår byte av fönster i de förråd och cykelrum som ligger i markplan. Besiktning av ett urval av lägenheter i port 60 och 64 kommer att göras den 7 mars, berörda boende meddelas särskilt.

Viktigt inför bytet: Lägenheten måste vara tillgänglig på angiven tid och undanplockning enligt utdelat instruktion måste följas. Om lägenheten inte är tillgänglig innebär det merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.
Om du har något monterat på dina fönster som du vill behålla måste du själv ta bort detta innan bytet. Det gäller tex termometer, lås och larmanordningar. Även samtliga galler kommer att tas bort

Viktigt efter bytet: Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera något i de nya fönstren. Det påverkar hållbarheten och är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren.

Mer info http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/fonsterbyte-fragor-svar.html
Arkiv