Aktuellt

2018-09-24
Avstängning av varmvattnet tisdagen 2 oktober kl 8-14.
Sofia Rör AB genomför arbete avseende varmvattnet eftersom vi har haft problem en längre tid. Varmvattnet kommer att stängas av i hela fastigheten den 2 okt kl 8-14.
2018-09-06
Byte av fönster - frågor & svar
Informationsmöte/öppet hus kommer att hållas i oktober. Under rubriken Information och regler i vänstra spalten här på hemsidan finns inlagt frågor & svar som rör fönsterbytet. Sidan kommer att uppdateras löpande . http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/fonsterbyte-fragor-svar.html
2018-09-03
Påminnelse - byte av aptusbrickor.
Som tidigare meddelats så byter vi aptusbrickor
söndagen den 9/9 kl 17-19
måndagen den 10/9 kl 19-21

Medtag legitimation. Observera att det är enbart huvudägare eller samägare till bostadsrätt respektive kontraktsinnehavare till hyresrätt som kan kvittera ut brickorna.
För er som inte har möjlighet att komma på ovanstående datum eller har andra frågor, kontakta styrelsen: styrelsen@hagtornsgarden.info
2018-09-03
Markarbete på gården.
I slutet av denna vecka/början av nästa kommer nytt skydd för gungställningen att sättas upp. Området för gungstälningen kommer att utökas pga nya säkerhetsregler. Arbetet innebär att befintliga pålar och en del buskar kommer att grävas bort.
Under veckan kommer även mossbekämpning på marken att ske.
Arkiv