Aktuellt

2019-01-09
Ny fastighetsskötare.
Ny fastighetsskötare från HSB är sedan årsskiftet Frida Norberg Kristoffersson.

Observera att felanmälan alltid ska göras antingen via HSB:s hemsida www.hsb.se/stockholm
under fliken Kontakt&felanmälan eller via tel 010 - 442 1100.
2019-01-02
Återvinnning av julgran
Julgranar kan lämnas vid vändplanen Åsgärdevägen mot Dalens C, se karta på http://www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen?expand=karta-julgran
Arkiv